Nenno-Architektur_17-08-2023_TE_2991(c)Christoph-Steinweg